Claritas Essentiae


De 5 natuurgerichte principes


Over het algemeen wordt er binnen de paramedische praktijken veel gewerkt volgens 5 met elkaar samenhangende natuurgerichte principes.
  • 1. Energie
  • - alles is energie, heeft een trilling. Lage, ongezonde trillingen, zoals straling van een computer, mobiele telefoon, televisie, slechte voeding, stress, emoties, maar ook erfelijke belasting, etc. kunnen op de lange duur klachten veroorzaken, tot ziektes leiden.
  • 2. Prikkeloverdracht
  • - via de zenuwen in ons lichaam en ook de hormonen worden prikkels door het hele lichaam gestuurd, houden alle cellen contact met elkaar. Door straling, stress, ongezonde voeding kan daar verstoring in komen, waardoor miscommunicatie op kan treden, waardoor processen in het lichaam kunnen mislopen en klachten ontstaan.
  • 3. Drainage
  • - het reinigen van je lichaam. Tegenwoordig krijgen we veel afval binnen door bewerkte voeding, verontreinigde lucht en vervuild water. Een vastenkuur wordt zelden nog gedaan. Het lichaam raakt daardoor verstopt en moet ondersteund worden om al het afval uit te scheiden.
  • 4. Voeding
  • - belangrijk is om zo natuurlijk mogelijk te eten, dus voedsel wat zo min mogelijk bewerkt is en zodoende het lichaam zo min mogelijk belast en zoveel mogelijk voorziet in de voedingsstoffen die het nodig heeft.
  • 5. Psyche
  • - er zijn meedere factoren die je gemoedstoestand beïnvloeden, enerzijds doordat je lichaam uit balans is en je lichamelijke klachten hebt, anderzijds door stress van bijv. werkdruk en/of een relatie.
Alles is energie en de blokkades komen meestal vanuit de fijnere energetische lichamen tot in de materie tot uitdrukking. Behalve de acute trauma's, verschijnen de meeste ziektes, klachten na een meer of minder lange periode van energetisch onbalans. Zonder voldoende energie in ons lichaam kunnen wij niet tot herstel komen. De prikkeloverdacht is verstoord geraakt, je voelt je meestal niet lekker oftwel de psyche is aangedaan en het gevoel voor de juiste voeding is verdwenen. Daardoor komt ook het hele lichaamsdrainagesysteem in de knel.

Bij elke cliënt wordt door middel van een intake vastgesteld wat de klachten zijn en de mogelijke oorzaken. Ik focus daarna meestal eerst op het energetisch gedeelte, waardoor de diepste oorzaak, de rootcause, de wortel van het probleem wordt aangepakt. Daardoor wordt ook al de prikkeloverdracht verbeterd. Daarna gebruik ik de andere principes, zoals drainage en voeding om de heling te ondersteunen. Door de verbetering die optreedt in de algehele toestand komt de cliënt psychisch ook meer tot rust.
Dit alles afhankelijk van de vraag van de cliënt en de inzichten die ik doorkrijg via het contact met de cliënt
Op deze wijze bezie ik de cliënt op een holistische wijze, d.w.z. met al z'n aspecten.
Daarnaast werk ik samen met andere therapeuten en zo nodig met artsen met wie ik een goede relatie onderhoud. Zodat je als cliënt optimaal begeleid wordt in het proces waarin je je bevindt.