Claritas Essentiae


Claritas Essentiae
Hyacintha
Mijn naam is Hyacintha Kraidy
Ik ben in 1962 geboren in Iran uit een Nederlandse moeder en een Libanese vader. Mijn kinderjaren bracht ik door in Libanon en mijn puberteit in Bahrein. Van jongs af aan heb ik te maken gehad met diverse culturele en levensbeschouwelijke invloeden.
Nooit heb ik dit als een bezwaar, eerder als een verrijking gezien.
Al in mijn jeugd bleek ik dingen buitenzintuiglijk te kunnen waarnemen. Met andere woorden: ik had een gave die je helderziendheid zou kunnen noemen.
Als kind droomde ik al dat ik mensen zou kunnen genezen zonder medicijnen.
Ik heb lang gedacht dat ik hypnose moest leren toepassen om die droom gestalte te geven.
Lange tijd wilde ik graag arts worden, liefst ambulance-arts (je moet dan snel handelen bij calamiteiten), maar ook psychologie leek me erg interessant.


In wat ik nu doe komen al die elementen samen,
maar op een totaal andere manier.

Mijn uitgangspunt is spiritueel, energetisch en holistisch
Eenvoudig gezegd:
  • alles komt voort uit en maakt tegelijkertijd deel uit van de grote, universele Bron
  • alles wat bestaat is energie en afhankelijk van functionerende energiestromen
  • alles hangt met elkaar samen, vormt een organisch geheel


Mijn werkwijze laat zich als volgt beschrijven:
  • 'scannen' van het lichaam op blokkades
  • bewustmaking van de interactie tussen lichaam en geest
  • herstellen van het contact met de Bron (innerlijk en universeel)
  • herstellen van verbinding met de levenskracht
Lees verder: werkwijze

Ook kan ik in uw bedrijf komen
Ik kan een lezing bij u verzorgen, gerelateerd aan mijn werk, zoals hoe stroomt de energie in uw bedrijf. Of een workshop voor uw medewerkers om de energetische wisselwerking te laten zien.
Heeft u interesse, dan kunt u mij een