Claritas Essentiae

Tarieven
Vergoedingen voor 2017

Om echt te weten of een zorgverzekeraar mij vergoedt, moet je naar de voorwaarden in de aanvullende module(s) kijken en bij de zorgverzekeraar die je op het oog hebt navragen of en wat van mij vergoed wordt.
Hier de zorgvergelijker op onze website: Wie vergoed mij in 2017?


Voor je met mij contact op neemt, vraag altijd voor de zekerheid bij je zorgverzekeraar na of ze mijn consulten vergoeden (Beroepsvereniging BATC), zodat je weet waar je aan toe bent!
Mocht je op dit moment een financiële uitdaging hebben, is een oplossing bespreekbaar.

Let op !
Graag wil ik je er op wijzen dat sinds 2012 (ook 2015) door de meeste (niet alle!) UVIT zorgverzekeraars mijn behandelingen NIET meer vergoed worden. Ik ben NIET BIG geregistreerd.

Waarom stopt men met de vergoedingen? Onder andere omdat de RBNG (overkoepelend orgaan) de overgangsregeling heeft ingetrokken en momenteel enkel nog BIG geregistreerde therapeuten toelaat voor vergoeding, dit zijn bijna altijd artsen en verplegers. Achter de schermen is de beroeps organisatie BATC nog steeds druk bezig om tot een regeling te komen met de RBNG.

Let op, onderstaande zorgverzekeraars, vormen samen de UVIT groep. De zorgverzekeringen die vallen onder deze koepelorganisatie zijn:

  • Unive, VGZ, IZA, Trias, Aevitae, IAK, IZZ, SIZ, Turien & Co, UMC, De Goudse, Amersfoortse
Vraag na of ze vergoeden, zodat je weet waar je aan toe bent voor je met mij contact op neemt!

Tarieven in 2017

Ik bereken de tijd die de sessie geduurd heeft, waarbij ik elk nieuw begonnen kwartier als geheel meeneem. Meestal duurt een sessie ergens tussen de 45 min en anderhalf uur.
Tarief:
→ per uur € 150,00 incl. 21% BTW (€ 123,97 excl.)
→ per kwartier € 37,50 incl. 21% BTW (€ 30,99 excl.)

De prijzen voor de cursussen
staan steeds op de desbetreffende pagina's vermeld.

De vroegboekkorting
wordt gebruikt, zodat wij met de locatie goede afspraken kunnen maken en zij en wij weten waar we ongeveer aan toe zijn.
Laat aanmelden is voor ons en de locatie een nadeel (ivm o.a. inkopen, voorbereiden) en dus verhoogt de prijs zich een bepaalde tijd voor de cursus begint.

Samenkomenkorting
is voor het feit dat iemand zorgt dat er nog iemand mee komt of zelfs 2 anderen, waardoor wij minder hoeven te doen.
Alle twee/drie de deelnemers profiteren dan van die korting.
Voordeel voor de deelnemers en wij deelnemers er bij. Voor allen een win-win situatie.

We raden je wel aan eerst eerst goed te voelen of jij naar de cursus wilt komen. Neem evt. eerst contact op met ons. Als je besluit vast staat, dan kun je kijken of er vrienden zijn die ook mee willen.


Annulerings Voorwaarden:

Wij hebben na meerdere ervaringen besloten om enkele afspraken duidelijk neer te zetten:

_ alle betalingen moeten uiterlijk 7 dagen voor het begin van de cursus bij ons zijn bijgeschreven anders is deelname niet mogelijk. Alleen met schriftelijke bevestiging van ons kan hiervan worden afgeweken.

- u hebt het recht om uw aanmelding te annuleren per brief of per email
- annulering of wijziging kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus kostenloos geschieden.

- bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus bent u verplicht 25% van het cursusgeld te vergoeden of houden wij 25% in op uw betaling, voordat wij tot terugstorting (van het restbedrag) overgaan.

- bij annulering tot 1 week voor aanvang van de cursus bent u verplicht 50% van het cursusgeld te vergoeden of houden wij 50% in op uw betaling, voordat wij tot terugstorting (van het restbedrag) overgaan.

- bij annulering 7 of minder dagen voor aanvang van de cursus, houden wij 75% in op uw betaling, voordat wij tot terugstorting (van het restbedrag) overgaan.

- bij een betalingsregeling is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk, behalve indien wij daarmee schriftelijk akkoord gaan. Hierbij vindt inhouding van het administratiefee-bedrag van € 75 plaats. Het restant kan gebruikt worden voor inleg bij een volgende cursus of als aanbetalingen van sessies bij Hyacintha.
Website Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de website: http://www.claritasessentiae.nl
ik: Hyacintha Kraidy
gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
de inhoud: teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten en verder alles wat zich nog op de website bevindt;
schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, o.a. verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Ik span me er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Ik verschaf de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
Ik ben niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
Ik mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Behoudens deze disclaimer, ben ik niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden en/of websites van derden, o.a. links naar andere websites. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden en/of websites in.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.
U zal mij beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

U bent en blijft als cliënt zelf verantwoordelijk voor uw eigen genezingsproces. Als therapeut ondersteun en begeleid ik dit proces.
Mijn natuurgeneeskundige consulten zijn geen vervanging van de reguliere geneeskunde maar geven natuurlijke ondersteuning aan Uw herstel.

Deze website is gemaakt om u inzicht te geven in de werking van de natuurgeneeskunde die ik toepas.
De informatie op deze site is dus GEEN medisch of therapeutisch advies.
Daar waar wel een advies wordt gegeven mag de informatie op deze website niet alleen of uitsluitend worden gebruikt als diagnose of behandeling van lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte.
Deze website is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. Bij lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte zult u zich moeten wenden tot een gekwalificeerd arts of therapeut.
Niemand is bovendien gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op deze website. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten. Het is daarom zeer incorrect zieke mensen slechts een uit hun verband gehaald deel van informatie op deze website te tonen.

Bij de producten op deze website waarbij verzendkosten gemoeid zijn, is sprake van de kosten voor verzenden binnen Nederland. Voor verzending buiten Nederland worden extra verzendkosten berekend. Vraag na voordat je bestelt.

Deze disclaimer, zoals hierboven beschreven, is van toepassing op alle pagina's van deze website en alle daarop vermeldde informatie.
Medische Disclaimer

Claritas Essentiae aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het al dan niet bereiken van het te verwachten resultaat en eventuele consequenties daarvan, ontstaan door het gebruiken van de frequentiemiddelen en het opvolgen van adviezen. Sommige kwalen of aandoeningen zijn niet of minder geschikt voor zelfmedicatie; raadpleeg hiervoor tijdig uw huisarts of specialist.

Als er bij gebruik van dit middel na een aantal weken nog geen verbetering zichtbaar is of als verergering van de kwaal optreedt, wordt aangeraden uw huisarts of specialist te raadplegen.

De frequentie middelen kunnen alleen worden besteld bij Claritas Essentiae of de daarbij aangesloten therapeuten. De middelen zijn te herkennen aan de stickers op de producten met daarop www.claritasessentiae.nl. Het is niet mogelijk om deze middelen na te maken met welk apparaat dan ook. Mocht dit wel zijn gebeurd zal de werking afwijken van het origineel.

Mijn protocol is gebaseerd op specifieke frequenties.

De meerwaarde van de korrels is:

1. Ik heb ze gemaakt met een specifieke intentie, wat heel bepalend is voor het resultaat (lees maar het boek “Het Veld” van Lynne McTaggart en Japanse onderzoeker Masaru Emoto bijv.)

2. Wanneer ik een middel maak, voeg ik steeds bewust bepaalde frequenties samen. In het middel zitten dus de aparte frequenties, maar de synergie van alle frequenties maakt dat je ook weer een nieuwe frequentie creëert. Wanneer ik de korrels zou kopiëren van zo’n origineel middel, dan houd ik uiteindelijk alleen de synergie over en mis ik de rest. Daarom maak ik het steeds opnieuw.

3. Als je alle frequenties van een middel van mijn protocol apart zou nemen, zou dat betekenen dat je een grote schaal suiker per dag zou moeten nemen, omdat sommige middelen veel frequenties bevatten.

4. Ik gebruik een manueel kopieerapparaat én ik zorg dat er geen wifi aan staat, zodat er geen ongevraagde informatie in de korrels komt en de energetische frequentie hoog is.

5. De middelen krijgen een extra boost wanneer ik ze maak. Suffectus heeft een heel hoge trilling. Daarom zit het in een tachyonflesje om het te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Deze blauwe flesjes staan eerst minimaal 2 weken in een tachyonbak. Daarna mediteer ik ruim anderhalf uur met focus en intentie om de Suffectus te maken. Deze kost veel tijd en energie, maar wat hij doet is super. Suffectus activeert namelijk de goddelijke blauwdruk en het zelfherstellend vermogen van de persoon. Daarnaast houdt het ook de mutatie van lyme tegen. Wanneer je Suffectus wilt testen is het belangrijk wat van de korrels uit het flesje te halen (niet weer terug doen!).
De trilling van een middel is zo samengesteld dat het de lyme als het ware omsingelt. De lyme wordt aan alle kanten gebombardeerd door trillingen, zonder dat hij door heeft dat hij wordt ‘aangevallen’. De frequentiemiddelen zorgen ervoor dat de lymebacterie trager wordt. De vertraging zorgt ervoor dat de lymespirocheet uiteindelijk verstijft en oplost zonder dat hij uiteenvalt in deeltjes. Dat laatste gebeurt namelijk altijd wanneer een lymespirocheet dood gaat, behalve wanneer hij door de frequentiekorrels elke dag bloot staat aan de trillingen.


De korrels worden ook steeds weer bijgesteld afhankelijk van de tijd. Lyme werkt namelijk ook erg onder invloed van het collectief. Zo hadden wij bijvoorbeeld in jan 2015 een sterke invloed van Ebola. Lyme kopieerde dit dus ook!!
Momenteel hoeft de Ebolatrilling niet meer in de korrel, later was Chlamidia Pneumoniae weer erg ‘in’. Zo stel ik telkens de frequenties van mijn middelen bij. De middelen verschillen dus niet zozeer per persoon (met uitzonderingen natuurlijk), maar eerder per periode in de tijd.