Claritas Essentiae


Trillingen & Frequenties

Mind-channels

Er zijn 3 Mind channels, energie kanalen, die uit de kruin komen. Elk kanaal heeft een andere verbinding:

  1. Of met het Aarde raster
  2. Of met het centrum van ons melkwegstelsel
  3. Of met het centrum van ons universum, de Bron.

Deze kanalen zorgen voor heldere informatie uit de desbetreffende gebieden en zorgen ook voor balans in ons multi-dimensionaal veld.

Aarde Grid

De aarde Grid is een netwerk van energetische lijnen dat zorgt ervoor dat wij een "menselijke ervaring" hebben. Het is als de software van een computer die programma's compatible maken. Onze hersenen zijn daarop geijkt.
De aarde grid is opgebouwd uit 3 verschillende gridsystemen:

  1. Communicatie lijnen,
  2. Tijd en ruimte lijnen
  3. Transport lijnen.

De gridlijnen lopen door vanuit de aarde grid, door het planetaire veld, naar en door de aarde en worden vaak herkend als leylijnen.

734 hz gebruiken

Hier zie je het fysieke lichaam, fysieke energieveld, spirituele energieveld en bewustzijns energieveld

de drie grote nulpunten
in het mensenlijke lichaam

 

 

 

 

 

 

 

 


Voorstelling van een zeropoint


Voorstellingen van de werking van een zeropoint
werking van een zeropoint

Scale of consiousness
Dit is een impressie van wat de trilling ongeveer kan zijn in de genoemde situaties van boosheid, verdriet of liefde... Gebaseerd op een studie van David Hawkins, 20 jaar geleden en uit zijn boek, Power vs Force

Moeiteloos meegaan in de transformatie van de aarde door verbinden met de Universele Bron
De Universele Bron is het leven en het bewustzijn van het gehele universum. Alles wat is komt voort uit de Bron. We kunnen ons de Bron voorstellen als een groot licht in het centrum van het universum.

Deze is verbonden aan een energetisch netwerk – ook wel grid of raster genoemd – dat om de aarde heen ligt.

Ons energieveld is een zes-puntige geometrie (Hexagram)
(zie afbeelding hierboven).
De afbeelding toont een zespuntige structuur waarbij de Bronver-binding ook kan doorstromen naar het hart van de aarde. Zo ontstaat er contact met de innerlijke leiding, het hoger zelf, de bron en de aarde. Dan ben je werkelijk autonoom! Dat is de oorspronkelijke spirituele bedoeling en het geestelijke geboorterecht van de mens en aarde.

Dit nieuwe raster is voor de mensheid, dus ook voor jou !, de poort naar een moeiteloze en complete verbinding met de universele bron.
Door je bewust te verbinden met de universele Bron en je Hoger Zelf kom je in de stroom van genezing, bewustwording en in contact met de kern van je wezen.

Om de verbinding met de Bron te leren maken, reis je als het ware naar het centrum van ons universum. Daar maak je contact met het gigantische bewustzijn en leven dat je kunt ervaren als een helder licht. Je neemt een deeltje van dit licht mee terug naar de aarde. Dit laat je door je lichaam heen stromen en zo naar het hart van de aarde gaan. Het antwoord van de aarde op deze prachtige energie is een bol van licht die door je voeten omhoog stroomt, weer terug naar de Bron. Met deze verbinding kun je alles.
Wanneer je vaker deze verbinding maakt zul je steeds meer de Bron in jezelf en in alles ervaren!

Het Hexa-gram is niet de enige geometrische vorm die wij in ons energie veld mee dragen. In feite zijn alle trillingen terug te brengen naar een geometrisch patroon. (Zie afbeelding hieronder)
Geometrisch patroon

De focus is nu op:
Autonomie, Vertrouwen, Rust, Verbinding, Heelheid en Overvloed